Yönetilen Hizmetler

Süreç, kaynak analizi ve katalog oluşturulması” açıklamasına sadece doğru çözümü bulamıyorum. 3 ü de önemli adım ve birleştirmiştik. Çok zor da kalırsak süreç kelimesini düşürebiliriz.

Servis Kataloğu Oluşturulması

Servis Kataloğu Oluşturulması

Devir alınacak hizmetin süreç analizini gerçekleştiriyoruz, ilgili iş ve teknik servis kataloglarını sizinle beraber oluşturuyoruz. Hali hazırda servis kataloğunuz varsa gözden geçiriyoruz, iyileştiriyoruz. Arızaları olabildiğince sade şekilde kayıt altına alıp kendi uzmanlığımızla işleyebileceğimiz, talepleri ise mümkün olduğunca otomatik çözebileceğimiz mimariler için gereken servis kataloglarını hayata geçiriyoruz.

Servis Yönetimi

Servis Yönetimi

Oluşturulan servis kataloğunu BT Hizmet Yönetim aracına giydiriyoruz, günlük operasyonun servis kataloğuna uygun işlemesini sağlıyoruz. Farklı fazlarda test ve pilotlar gerçekleştirerek tüm iş birimlerinin BT’nin yönettiğimiz alanından en yüksek faydayı en kolay şekilde edinmesini hedefliyoruz.

İnsan Kaynağı Değerlendirmesi

İnsan Kaynağı Değerlendirmesi

Hizmeti sağlamak için gereken insan kaynağını analiz ediyoruz, var olan kaynak ile arasındaki fark analizini yapıp ilgili alanın doğru sayıda ve doğru yetkinlikte insan ile yönetilmesini hedefliyoruz. Yetkinlik eksikliklerini belirleyip tamamlıyoruz, kaynak eksiği varsa hızlıca tamamlıyoruz, kaynak fazlası varsa farklı projelerde değerlendiriyoruz.

Kalite ve Performans Ölçümlenmesi

Kalite ve Performans Ölçümlenmesi

Karşılanan çağrıların kategori, öncelik, açıklama, eskalasyon yolu gibi tüm özelliklerini günlük olarak kendi İş zekası aracımızla analiz ediyoruz ve çağrı kalitesini arttırıyoruz. Kaliteli hale getirilen çağrı kayıtları üzerinden ekibin farklı perspektiflerden performansını ölçümlüyoruz. Yönetilen Hizmetler kapsamında anlaşılan hedefleri ekibin hedefi haline getiriyoruz. Bu süreci daha etkin ve eğlenceli hale getirmek için Gamification mimarisini uyguluyoruz.

Raporlama ve İyileştirme

Raporlama ve İyileştirme

Haftalık, aylık, çeyreklik ve yılık raporlar sunuyor, bu raporlardaki verilerin ne anlama geldiğini yorumlayarak katma değerli bilgiler sunuyoruz. Rapor çıktılarından gereken iyileştirme adımlarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bizim raporlarımız dışında kurumdaki ilgili kişilerin kendi perspektiflerinden anlık, gerçek zamanlı ya da dönemsel, dinamik raporlar alabilecekleri web ve mobil tabanlı araçlar sunuyoruz.

Kurum değerlerinin şirket ekosistemine uygun gelişimi


HR Thema, ilgili hizmeti yönetmek için yeterli yetkinlikte ve sayıda insan kaynağını sağlamak,
ilgili süreçleri oluşturmak ve bu süreçleri bir servis yönetim aracına giydirerek gereken
çıktıları oluşturmak gibi aktiviteleri yerine getirmektedir.

  • Yönetilen Hizmet kapsamında operasyonel ve İK’sal hukuki riskleri devir alıyoruz.

  • Yönetilen Hizmet kapsamında çağrı kalitesini ortalama %47’den %98’in üzerine çıkarıyoruz.

  • Kurumun değişim ihtiyacında; insan, süreç, teknoloji alanlarında gerekli adaptasyonu sağlıyoruz.

  • Hizmet ve yönetilen hizmet sonucunda ilgili firmaya transfer ediyoruz.

  • İş Zekâsı alanında sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe sayesinde verilerinizden kurumunuza özel raporlar tasarlıyoruz.

  • Kurumunuzun sahip olduğu kalite ve performans hedeflerine ortak oluyoruz.

Müşteri Satış ve Pazarlama Sürecimiz
Hizmetin süreç analizini gerçekleştiriyor, servis kataloglarını beraber oluşturuyoruz. Oluşturulan kataloğun BT Hizmet Yönetim aracına giydirdikten sonra operasyonun servis kataloğuna uygun işlemesini sağlıyoruz. Hizmeti sağlamak için gerekli kaynağı analiz ediyor ve optimazasyonu sağlıyoruz.


Karşılanan çağrıların tüm özelliklerini günlük olarak kendi İş Zekası aracımızla analiz ediyoruz. Servis SunumYöneticimiz (SDM) haftalık toplantılarında raporu yönetici ve ekip perspektifinde sunuyor. Bir ila üç ay arasında çağrı kalitesini ortalama %47’den %98’in üzerine çıkarıyoruz.


Çağrı kayıtları üzerinden farklı perspektiflerden performansını ölçümlüyoruz. Yönetilen Hizmetler kapsamında anlaşılan hedefleri ekibin hedefi haline getirdikten sonra bu süreci daha etkin ve eğlenceli hale getirmek için Gamification mimarisini uyguluyoruz.


Belli periyotlarda katma değerli raporlar sunuyoruz.Sunduğumuz raporları interaktif, detaydan özete ya da özetten detaya gidebilecek şekilde web ya da mobil tabanlı tasarlıyor, iyileştirme adımlarını gerçekleştiriyoruz.

HrThema, İşkur’un denetiminde 26.12.2013 tarihli 442 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. 4904 sayılı iş kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.

HrThema Türkiye GAN Küresel İşbaşında
Eğitim Ağı üyesidir.