Müşteri Satış ve Pazarlama

HR Thema, satış ve pazarlama ekiplerine katma değer sağlayacak ve bu ekiplerin bulunup, işe alınmasından, performans takibine, hedef gerçekleştirme oranlarının kontrolüne, işten çıkarılma işlemlerine kadar uçtan uca hizmet sağlamaktadır.

Pazar Analizi ve Geliştirme

Pazar Analizi ve Geliştirme

Rakiplerinizi analiz ediyoruz, pazarınızı etkileyen faktörler ile ilgili değişiklikleri inceleyip satışınıza olası etkisini ölçüyoruz, öğrenilen pazar verisini ileriye yönelik proaktif uyarılar üretmek için kullanıyoruz. Ürünlerinizin sahada pazarlama ve satış sürecinde detaylı veri topluyoruz. Bu verilerden bazıları ürün bazlı satış rakamları, ürünün raf payı ve bulunabilirliği, mağaza kırılımlı ürün raporları, otomatikleştirilmiş müşteri memnuniyeti ölçümleri, ürün ve özellik deneyimi ölçümlemeleri olarak sayılabilir.

İnsan Kaynakları Sağlama

İnsan Kaynakları Sağlama

Saha satış ekiplerinizi oluşturuyoruz, hedeflerinize ortak edip gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Teknoloji ile iş performanslarını takip edip doğru yetkinlikteki saha satış uzmanlarının doğru verimlilik oranlarında çalışmasınısağlıyoruz. Turnover oranınızı ideal oranlarda tutup gerektiğinde doğru kişiyi yüksek hızda sahaya kazandırıyoruz. İş hukuku uzmanlığımızla çalışanlarımızı ve müşterilerimizi yasal olarak koruyoruz.

Operasyon Hizmetleri

Operasyon Hizmetleri

Satın alma, araç kiralama, lojistik, alana özel hukuki hizmetler, idari hizmetler gibi yüksek kalite, yetkinlik ve hız ile sağlanması gereken operasyonları yürüyoruz. Talep ve problemleri servis yönetim yazılımımız üzerinden kabul edip ortak belirlediğimiz kalite hedefleri doğrultusunda hizmet veriyoruz.

Ajans Hizmetleri

Ajans Hizmetleri

Marka, ürün ya da hizmetinizin ajans hizmetleri kapsamındaki pazarlama ihtiyaçlarını beraber analiz ediyoruz, kendi çözümlerimiz ve anlaşmalı kurumları bir araya getirerek ajans hizmetlerinizi tek ara yüzden ve kanaldan sunuyoruz.

Raporlama Hizmetleri

Raporlama Hizmetleri

Arka planda çalışan birçok departman ve fonksiyon çözümümüzün kurumsal niteliğini sağlamaktadır. Ancak müşterilerimizin tek bir ara yüz ile muhatap olmalarını, IK, operasyon, ajans hizmeti, raporlama gibi departmanlar ile olası taleplerini tek bir kişi üzerinden yürütme kolaylığı sağlıyoruz. Size sunduğumuz hizmeti uçtan uca sorumluluğu aldığımız bir proje gibi görüyoruz. Sahadan toplanan verilerin iş zekası ve Machine Learning teknolojileri ile yorumluyoruz, katma değerli bilgiye çeviriyoruz, ileriye yönelik tahminlemeler için değerlendiriyoruz ve işinizi geliştiren raporlar olarak size sunuyoruz.

Proje Yönetimi


HR Thema kurumlara yapmış olduğu profil analizi ile kurumların değerlerinin ortaya çıkarılmasını ve bu değerlerin şirket
ekosistemine uygun bir şekilde gelişmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda kurum içi ilişki ve iletişim haritalarının ortaya
çıkarılması ve bunların hatasız ilerlemesi için gerekli önerilerin yapılması sağlanmaktadır.

  • Yetkinlik ve kariyer yönetiminde, alanında uzman danışman kadromuz ile etkin kariyer yönetimi sunuyoruz.

  • Saha ekiplerinizin çalışma ekosistemine uygun eğitim metotlarını sahip olduğumuz donanım ve yazılımlar ile sağlıyoruz.

  • Türkiye’nin 3 büyük ilindeki (İstanbul, Ankara, İzmir) bölge ofislerimiz ile yerinde hizmet üretebiliyoruz.

  • Türkiye’nin 3 büyük ilindeki (İstanbul, Ankara, İzmir) bölge ofislerimiz ile yerinde hizmet üretebiliyoruz,

  • AGelişim yol haritasına bağlı olarak yaklaşık 60+ başlık altında iletişim, liderlik, kalite, verimlilik çözümleri kapsamında eğitimler planlıyoruz.

  • 4 başlıkta personelinizin ana çalışma motivasyonları, güçlü ve zayıf yönleri, çalışan memnuniyeti ve bağlılık analizi yine bu hizmetin kazanımlarından biridir.

Müşteri Satış ve Pazarlama Sürecimiz
Kurumun Satış ve Pazarlama organizasyonunun İK profilini rol bazlı yetkinlik ve davranışsal perspektiflerden inceliyoruz ve iş süreçlerini analiz ediyoruz. Bunların sonucunda ortaya çıkan yazılımsal ve donanımsal ihtiyaçlarını proje ekiplerimiz ile birlikte tespit ediyoruz.


Yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan İK ihtiyaçlarına göre mevcut pozisyonu güçlendiriyoruz veya yeni kaynak sağlıyoruz. Bunun yanında verimliliği arttıracağı düşünülen süreç ve yazılımları geliştiriyoruz, gerekli donanımlarıkuruma entegre ediyoruz.


İK, süreç ve teknoloji gereksinimleri tamamlandıktan sonra interdisipliner bakış açısı ile İK operasyonlarını ve hukuki süreçleri yönetiyoruz. Buna ek olarak katma değerli hizmet yaklaşımı ile ajans, satın alma, proje ve lojistik (Stok ve talep tahminleme) gibi operasyonel faaliyetleri yönetiyoruz.


Yazılan uygulamaların ve geliştirilen süreçlerin sahadaki verimliliğini ve kullanılabilirliğini ölçümlüyoruz. Bu veriler ışığında finansal, operasyonel ve kullanıcı deneyimi perspektiflerinden raporluyoruz.

HrThema, İşkur’un denetiminde 26.12.2013 tarihli 442 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. 4904 sayılı iş kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.

HrThema Türkiye GAN Küresel İşbaşında
Eğitim Ağı üyesidir.