BT Yetkinlik Analizi

HR Thema olarak, işe alımlarda veya mevcut kadro değerlendirmelerinde çalışanların sahip olduğu yetkinlikler ve becerileri kurum dokusuna göre değerlendiriyoruz.
Bu sayede optimum organizasyon yapısını öneriyoruz.

Dikey Uzmanlık Değerlendirmesi

Dikey Uzmanlık
Değerlendirmesi

Çalışanların kurum ihtiyaçlarına yönelik teknoloji alanlarındaki derinliklerinin ölçümlenmesini sağlayarak güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarıyoruz. Bu sayede çalışanların gelişmesi gereken teknik yetkinliklere özel çözümler üretiyoruz. Ayrıca kurumun teknik yetkinlik risk haritasını da raporluyoruz.

Bütünleşik Teknoloji Değerlendirmesi

Bütünleşik Teknoloji
Değerlendirmesi

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, uçtan uca sistemi analiz edip, bunun sonucunda birden fazla teknik disipline sahip olması gereken rollerin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu sayede kurumunun tüm sahip olduğu teknolojik yatırımın çalışanlar tarafından doğru ve verimli kullanılmasını sağlıyoruz.

Re-Org ve Süreç Değerlendirmesi

Re-Org ve Süreç
Değerlendirmesi

Dikey ve bütünleşik değerlendirmeler sonucunda oluşan bilgilerden kurumlara özel organizasyon şemalarının oluşturulmasını ve süreçlerin geliştirilmesini sağlıyoruz. Bu değerlendirmede tıkanma noktalarına yönelik önerilerde bulunarak optimum kadro ve organizasyona önerisi yapıyoruz.

Kurum değerlerinin şirket ekosistemine uygun gelişimi


HR Thema, BT yetkinlik analizi ile kurumların değerlerinin, yetkinliklerinin, risklerinin ortaya
çıkarılmasını ve bu değerlerin şirket ekosistemine uygun bir şekilde gelişmesini sağlamaktadır.


  • Teknik Derinlik değerlendirmesi için 45+ teknoloji başlığı altında 3 seviyede 3.000+ soru hazırlanmıştır.

  • Değerlendirme için yüz yüze yetkinlik analizi, çevrimiçi yetkinlik analizi ve çevrimiçi sınav olmak üzere 3 farklı yöntem kullanılmaktadır.

  • Gelişim planına bağlı olarak yaklaşık 15 teknoloji üreticisinin 500+ başlık altındaki eğitimleri verilmektedir.

  • Kurumların teknik yeterliliklerin ölçümlenmesine yönelik yılda 15.000+ kişiye çevrimiçi sınav yapılmaktadır.

  • 30’un üzerinde BT yetkinliği için 300+ teknoloji başlığı değerlendirilmektedir.

  • Bugüne kadar BT yetkinlik analizi hizmeti sonunda 5.000+ gün eğitim planlanmıştır.

BT Yetkinlik Analizi Sürecimiz
Kurumun BT yapısını ve yetkinlik analizi yapılacak iş biriminin detaylarını danışmanlarımız ile birlikte analiz ediyoruz. Bu çalışma ile değerlendirme yapılacak personel sayısını,teknik yetkinlik setini ve rolleri netleştiriyoruz.


Proje ekiplerimiz ile yüz yüze yetkinlik analizi, çevrimiçi yetkinlik analizi ve çevrimiçi sınav teknikleri ile dikey uzmanlıkları ve seviyeleri tespit ediyoruz.


Değerlendirmesi yapılan personelin, rol analizi, teknik yetkinlikleri, gelişime açık alanları ve gelişim planın yanında optimum kadro ve organizasyon önerileri raporlanır.


Kişiye özel hazırlanan rapor sonuçları detaylı olarak birebir görüşme ile çalışan ile paylaşılır ve gelişim önerileri sunulur. Yöneticiye özel hazırlanan özet raporda ise tüm çalışanlarınpotansiyelleri ve gelişim planları paylaşılır.

HrThema, İşkur’un denetiminde 26.12.2013 tarihli 442 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. 4904 sayılı iş kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.

HrThema Türkiye GAN Küresel İşbaşında
Eğitim Ağı üyesidir.