Profil Analizi

HR Thema olarak, işe alımlarda veya mevcut kadro değerlendirmelerinde
çalışanların yetkinliklerinin ve becerilerinin kurum dokusuna ve kültürüne
göre değerlendiriyoruz. Beklenen ile mevcut yetkinlikler arasındaki farkları ortaya çıkararak gelişim planı hazırlıyoruz.

Diyalog ve Tutum Değerlendirmesi

Diyalog ve Tutum Değerlendirmesi

Kurum içerisinde hem yatay hem dikey boyutlarda ilişki ve iletişim tabanlı davranış şekillerini tespit ediyoruz. Çalışmada kullanılan psikometrik teknikler ile bilinçaltı ilişki haritalarını ortaya çıkartarak kurumun iletişim modellerini ve iletişimin önündeki engelleri ortaya çıkartıyoruz.

Çekirdek Grup Degerlendirmesi

Çekirdek Grup Degerlendirmesi

Kişiyi merkeze koyarak birinci derece iletişim halinde olduğu grup içerisindeki hiyerarşiden bağımsız çalışanların sosyal konumlandırmasını tespit ediyoruz. Liderlik becerileri ve yönetici potansiyelini ortaya çıkartarak çalışan yedekleme programı kuruyoruz.

Projektif Teknik Degerlendirme

Projektif Teknik Degerlendirme

Kişinin öz farkındalığını ve kurum algısını farklı simgeler ve semboller kullanarak ortaya çıkartıyoruz. Söylenenin ve görünenin ötesinde çalışanın güdülenme modellerini tespit ederek kurum aidiyetini ve verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz.

360˚ Farkındalık Degerlendirmesi

360˚ Farkındalık Degerlendirmesi

Var olan yetkinlik ve beceri seti üzerinden, astların, üstlerin ve aynı seviye çalışanların kişiyi değerlendirmesi üzerine kurulu bir çalışmadır. Kişinin öz değerlendirmesi ve diğerleri arasındaki tutarlılığı hedef alan çalışmanın çıktıları ile kişinin kariyerine yön vermeyi hedefliyoruz.

Kurum içi iletişim haritaları


HR Thema kurumlara yapmış olduğu profil analizi ile kurumların değerlerinin ortaya çıkarılmasını ve bu değerlerin şirket
ekosistemine uygun bir şekilde gelişmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda kurum içi ilişki ve iletişim haritalarının ortaya
çıkarılması ve bunların hatasız ilerlemesi için gerekli önerilerin yapılması sağlanmaktadır.


  • Yaklaşık 300+ şirket çalışanıyla görüşmeler yapılmıştır.

  • Profil analizi; 10+ müşteride başarıyla uygulamış bulunmaktayız.

  • Profil Analizi sonuçlarına bağlı olarak mevcut pozisyonu ile yetkinlikleri arasında farklılıklar bulunan 20+ çalışanın outplacement ını gerçekleştirdik.

  • Psikoloji ve sosyoloji disiplinlerinde uzmanlığa sahip 5 danışman ile yaklaşık 400+ gün çalışarak tamamlanmıştır.

  • Çalışma sonrası personel ve yönetici geribildirimleri olmak üzere yaklaşık 300+ görüşme planlanarak personelin kariyer yol haritasını ve gelişim planını sunuyoruz.

  • Kariyer yol haritası çalışmalarından sonucunda kurumun ihtiyaç duyduğu rollerin ya da profillerin tespiti yapılarak kurum kültürüne uygun şekilde 30+ adayın yerleşmesini sağladık.

  • Profil analizi, yönetici özeti ve kurum değerlendirme raporları olmak 3 rapor çıkarılmaktadır. Bu raporların altında 20+ başlık üzerinden tüm şirketin analizlerini yapıyoruz.

  • Gelişim planına bağlı olarak yaklaşık 60+ başlık altında iletişim, liderlik, kalite, verimlilik çözümleri kapsamında eğitimler veriyoruz

Profil Analizi Sürecimiz
Kurum iklimini, çalışma kültürünü ve profil analizi yapılacak iş biriminin detaylarını proje ekiplerimiz ile birlikte analiz ediyoruz. Bu çalışma sonrası değerlendirme yapılacak yetkinlik setini ve rolleri netleştiriyoruz. Uygulama planını tamamlıyoruz.


Proje ekiplerimiz ile kurum tarafından belirlenen yetkinlik seti ve rollere göre birebir görüşmeleri yapıyoruz. Görüşmelerde kullandığımız psikometrik teknikler ve derinlemesine mülakatlar ile geniş bir perspektiften çalışanlarınızı değerlendiriyoruz.


Çalışanınızın temel ve yönetsel yetkinlikleri, güçlü ve zayıf yönleri, çalışma ana motivasyonları, öz farkındalık düzeyi ve gelişim planı raporlanır. Kurumunuz için alternatif kadro planı, ilişki haritası, bağlılık ve memnuniyet oranı gibi bilgiler sağlanır.


Kişiye özel hazırlanan rapor sonuçları detaylı olarak birebir görüşme ile çalışanın kendisiyle paylaşılır ve gelişim önerileri sunulur. Yöneticiye özel hazırlanan özet raporda iseyönetim önerileri paylaşılır.

HrThema, İşkur’un denetiminde 26.12.2013 tarihli 442 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. 4904 sayılı iş kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.

HrThema Türkiye GAN Küresel İşbaşında
Eğitim Ağı üyesidir.