Ürünlerimiz

HRThema HCM, İK departmanınızı benzersiz teknolojik altyapısı, çok dilli ve kullanıcı dostu arayüzüyle kontrol etmenize olanak tanıyan farklı modüllerden oluşan yeni nesil İnsan Sermayesi Yönetimi platformudur.HRThema Performance


Performans Yönetimi

HR Performans yönetimi, şirketinizin stratejisi ile çalışanlarınızın yetkinliklerini iş hedefleriyle bütünleştirmek için kullanılır.

360 Derece Değerlendirme

360 derece değerlendirme sistemimiz, çalışanların sahip olduğu yetkinlikleri kendisi ve onunla birlikte çalışanlar tarafından geri bildirim sağlayarak objektif bir şekilde yetkinlik kontrolünü en üst seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. 90, 180, 270 derece olarak uygulanabilmektedir.

Dengeli Karne

Firmanızın vizyonuna değer katacak ve stratejilerine yön verecek bir yönetim aracıdır. Firmanızın misyon ve stratejisinin fiziksel ölçüler haline dönüştürülebilmesi için dengeli karne kullanılır. Yıllık veya belirlenmiş periyodlar da hazırlanan karneler hem şirket genelinin hemde tek tek çalışanların bu süreç botunca şirket stratejisine olan katkılarını ölçeklendirmeye olanak sağlar.

Self Servis İnsan Kaynakları

Personellerinizin insan kaynakları bilgilerine erişmek ve personel eylemleri gerçekleştirmesine olanak sağlar. Personeller, kişisel hedeflerini, kariyer planı detaylarını, performans değerlendirme takvimini ve mevcut atanmış görevlerini takip edebilir. HR içerisindeki diğer bütün modüller ile entegre çalışarak personeller ilgili olan süreçlerin bir çoğunu kağıt işinden kurtararak hızlı bir şekilde kullanılacak web ara yüzleri sağlar.

HRThema Recruitment
& Onboarding

Recruiting & Onboarding

Online Mülakat

Mülakat işlemlerinizi internet ortamında yönetmenizi ve arşivlemenizi sağlamak için geliştirilmiştir. Online mülakat sistemi işe alım mülakatı, işten ayrılma mülakatı veya yetkinlik kanıtlandırma özellikleri için kullanılabilir. Performans yönetimi ile birleştirilerek uzak

Yetkinlik Bazlı Mülakat

HR Mülakat, yeni bir pozisyon başvurusunda, yetkinliklerinin takibi sağlamak için yetkinkinlik bazlı mülakat notlarını alınabileceği ve puanlanabileceği bir arayüze sahiptir.

İşe Alım (Onboarding)

Pozisyonların veya çalışanın sahip olma belirlediğiniz yetkinliklere sahip olma düzeyini belirlemek için kullanılır. Açık pozisyonun veya çalışanın minimum düzeyde hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini izleyebilmenizi sağlar. Tamamen otomatikleşmiş bir süreç sunar. İş ilanı sistemi, self-service insan kaynakları modülü ile birlikte kullanılarak aday önerileri alınabilir. Personeller iç ilanlara başvuru yapabilir, ödüllü ilanlar için aday sunabilirler.


HRTHEMA Talent Management


Yetenek Yönetimi

HR Performans yönetimi, şirketinizin stratejisi ile çalışanlarınızın yetkinliklerini iş hedefleriyle bütünleştirmek için tasarlanmıştır.

Organizasyon Şeması ve Yetkinlik Envanteri

Pozisyonların veya çalışanın sahip olma belirlediğiniz yetkinliklere sahip olma düzeyini belirlemek için kullanılır. Açık pozisyonun veya çalışanın minimum düzeyde hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini izleyebilmenizi sağlar.

Yetkinlik Hedeflendirme

Firmanızın hedefinde olan yetkinlikleri veya ileride hedefleyebileceği yetkinlikleri, kişi, iş birimi veya seviye bazlı olarak çalışanlarınız ile paylaşma imkanı sağlar. Bu hedefler direk olarak performsı etkilemeyeceği gibi kişisel gelişim hedefi olarakta verilebilir.

Kanıt Sunma

HR yetkinlik yönetimi kendi içerisinde yetkinlikleri kanıtlandırmaya dayalıbir sistemdir. Bir yetkinlik uygulama içersindeki kanıt listesinden seçilen koşullara göre tamamlanabilir. Bu özellik, HR Sınav modülü ile birleştirilebilir ve firma tarafından çalışana uygulanan sınavlar ile kanıtlar sağlanır.

Kariyer Planı

HR yetkinlik yönetimi modülü içerisinde kariyer planları seviye bazlı olarak yetkinlikler ile birleştirilir. Her seviye organizasyon şemasında bir basamağı temsil etmektedir. Kariyer basamaklarını ve yetkinleşmek istenilen hedefleri kolay anlaşılır şekilde görselleştirir.

İnsan Kaynakları Analitiği

Belirli konularda en nitelikli bilgiyi analiz ederek alınan kararların en doğru şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. Çalışan memnuniyeti ve verimliliği, işten ayrılma riski, eğitim planlamalarının amaçlarına ulaşması, performans verilerinin stratejik ve finansal veriler üzerindeki ilişkilerini detaylı olarak incelemenize olanak sağlar.

HRTHEMA Secure Exam


Yekinlik bazlı Soru havuzu / Online Sınav / Güvenli Sınav

Yetkinlik bazlı soru havuzundan seçilerek oluşturulan sınavlar, işe alım, dengeli karne ve yetkinlik hedeflerinin kanıtı olarak kullanılır. Her hangi bir yetkinlik üzerinden seviye tespit sinavları organize edebilir veya personellerinizin kendini geliştirebilmesi için deneme sınavları yayınlayabilirsiniz.

Güvenli yetkinlik sınavı sertifika verilen veya özel kuralla sahip olan sınavlar için uygulanabilir. Katılımcıların sınav süreçleri kayıt altına alınarak inceleme yapılmasına olanak sağlar.


HrThema, İşkur’un denetiminde 26.12.2013 tarihli 442 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. 4904 sayılı iş kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.

HrThema Türkiye GAN Küresel İşbaşında
Eğitim Ağı üyesidir.