HR Analitik

IK Analitiği, IK süreçlerinde oluşan verilerin istatistiksel analiz, veri madenciliği ve veri görselleştirme gibi yöntemlerle analiz edilerek IK’ya öngörü ve veriye dayalı karar verme kültürünün oluşturulmasını sağlıyoruz.

IK’da veri tahminleme

IK’da veri tahminleme

Mevcut İK verilerinin analiz olgunluğuna getirildikten sonra 3 analiz metodu; Sınıflandırma, Büyüklük tahminleme, Dönemsel eğilim tahminleme kullanılarak şirketin stratejik ve proaktif yaklaşımları sergilemesini sağlıyoruz.

IK’da veri ilişkilendirme

IK’da veri ilişkilendirme

İK’nın sahip olduğu veri setleri arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması ve bu ilişkisel veri setlerinin ilişkilendirme ve gruplandırma metotları ile yapılan analiz sonucunda ileriye yönelik stratejik karar verme süreçlerine katma değer üretiyoruz.

İK verileriyle değer yaratma


HR HR Thema olarak İK verisiyle değer yaratma olarak tanımlayabileceğimiz,
analitik süreçlerin farklı analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi sayesinde
verimi arttırmaya yönelik bilgiler sağlıyoruz.


  • 2 ana başlık ve 5 analiz yöntemi ile katma değerli bilgi sağlıyoruz.

  • Big Data ile şirketinizin sahip olduğu büyük veri setlerinden anlamlı sonuç üretiyoruz.

  • Makine öğrenmesi metotları kullanılarak veri modelleri ve örüntüleri geliştiriyoruz.

  • Analizde kullanılacak verileri SQL Server, Oracle gibi farklı veri tabanlarından çekip ilişkisel veri setleri oluşturuyoruz.

  • Analizde kullanılacak verileri SQL Server, Oracle gibi farklı veri tabanlarından çekip ilişkisel veri setleri oluşturuyoruz.

HR Analitik Sürecimiz
İK’stratejilerine yön verecek kritik konu başlıklarını belirliyoruz. Bu başlıkların alt bileşenlerini ve buna bağlı alt değişkenlerin haritasını çıkarıyoruz. Çıkan resme bağlı olarak veri toplama, metot belirleme ve uygulama adımlarını planlıyoruz.


Analiz ihtiyaçlarına yönelik doğru veri modelinin oluşturulması, verilerin model üzerinden bir araya getirilmesini ve verilerin tekilleştirilmesini sağlıyoruz. İşlenmiş bu verileri, makine öğrenmesi metotlarını kullanarak görselleştiriyor ve sonuçlar üretiyoruz.


Modellenen verilerin seçilen metotların uygulanması ile çıkan tahminleme sonuçları paylaşıyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda yeni bir iterasyona ihtiyaç olup olmadığına birlikte karar veriyoruz.


Değerlendirme sonucunu etkileyen başlıkları ve etkilerini belirliyoruz. Bunun sonucunda İK yol haritasını çıkarıyoruz ve aksiyon planını hazırlıyoruz.

HrThema, İşkur’un denetiminde 26.12.2013 tarihli 442 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. 4904 sayılı iş kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.

HrThema Türkiye GAN Küresel İşbaşında
Eğitim Ağı üyesidir.